Ťažba štrkopieskov Košeca

Zákon:
24/2006 Z.z. časť EIA

Činnosť:
1.11 Lomy a povrchová ťažba a úprava kameňa, ťažba štrkopiesku a piesku

Účel akcie:
Ťažba štrkopieskov na stavebné účely na k. ú. Košeca a Pruské.

Dotknutá obec:
Ilava, Košeca, Pruské, Dulov (okres: Ilava)

Príslušný orgán:
Ministerstvo životného prostredia SR

Navrhovateľ:
Považské štrkopiesky s. r. o., Čerešňákova 160/1591, 900 25 Chorvátsky Grob

Zámer:
http://eia.enviroportal.sk/detail/tazba-strkopieskov-na-nevyhradenom-lozisku-koseca

Prílohy:

NázovVeľkosťTypStiahnuté
Emisná štúdia 781.7 KB pdf 345x
Hluková štúdia 1.6 MB pdf 605x
Príloha 1 1.0 MB pdf 204x
Príloha 3 5.6 MB pdf 225x
Umiestnenie 1.6 MB pdf 197x
Vodné zdroje 832.4 KB pdf 275x
Výpis z KN Ilava 165.3 KB pdf 552x
Výpis z KN Košeca 214.3 KB pdf 265x
Výpis z OR Ilavské štrkopiesky 54.3 KB pdf 159x
Výpis z OR Profinance Slov 42.9 KB pdf 162x
Zámer 635.9 KB pdf 613x