Značky: "Čipovanie"

Čipovanie psov

21. marca 2019 15:240 komentárov
Čipovanie psov

Regionálna veterinárna a potravinová správa, Moravská 1343/2, 020 01 Púchov  Tel.č. 042/4641315, 0911371587      Fax: 042/4641315 email: zdraviezvierat.PU@svps.sk Obecné úrady,mestské úrady okresov Ilava, Púchov, Považská Bystrica Č.j.: 490/2019   Vybavuje: MVDr.Hlubinová                                   Púchov 21.3.2019   Vec: Žiadosť o súčinnosť          Regionálna veterinárna a potravinová […]

Viac ›