Značky: "Obec"

Zrušenie trvalého pobytu Milan Dlhý

8. apríla 2019 08:340 komentárov
Obecný úrad

Zrušenie trvalého pobytu Milan Dlhý  

Viac ›

Článok o obci MY NOVINY

29. januára 2019 08:120 komentárov
Článok o obci MY NOVINY

V aktuálnom vydaní MY NOVINY STREDNÉHO POVAŽIA, OBZOR si môžete prečítať krátke zhrnutie roku 2018 a plány samosprávy do roku 2019.

Viac ›

Obecná prezentácia v médiách

19. marca 2018 08:050 komentárov
Erb

V minulom týždni sa v rámci prípravy reportáží predstavovania obcí Slovenska o Košecu zaujímala Tlačová agentúra Slovenskej republiky /TASR/.  Pripravené texty a videá preberajú rôzne médiá a o našej obci sa môžu dočítať/dozvedieť všeličo zaujímavé obyvatelia z celého Slovenska. Želáme […]

Viac ›

Návrh rozpočtu obce Košeca pre rok 2017 – druhá verzia

4. apríla 2017 15:330 komentárov
Návrh rozpočtu obce Košeca pre rok 2017 – druhá verzia

Pred najbližším plánovaným zasadnutím obecného zastupiteľstva, ktoré bude dňa 20. 4. 2017 sme opätovne pripravili návrh rozpočtu pre rok 2017. Tento zohľadňuje pripomienky zaslané k prvému návrhu rozpočtu a rovnako tak zohľadňuje použitie finančných prostriedkov v zmysle § 11 ods. […]

Viac ›

Koncom marca sme podali dve žiadosti o získanie dotácie

1. apríla 2017 20:410 komentárov
Koncom marca sme podali dve žiadosti o získanie dotácie

Koniec marca je tradične známy uzávierkami rôznych výziev na získanie dotácií a grantov. Aj naša obec sa v zastúpení starostom obce zapojila do dvoch z nich. 1. Slovenský futbalový zväz – po dohode s Futbalovým klubom v Košeci a vzájomnej […]

Viac ›

Program rozvoja obce Košeca do roku 2023 – VEREJNÉ PREROKOVANIE

15. júla 2016 11:360 komentárov
Program rozvoja obce Košeca do roku 2023 – VEREJNÉ PREROKOVANIE

V prílohe sa nachádza Program rozvoja obce Košeca do roku 2023 na verejné prerokovanie. Pripomienky môžu občania predkladať do 10.08.2016 a to elektronicky zaslaním na email backova@trra.sk  alebo telefonicky na čísle Backová Hana 0902 208 408

Viac ›

Propagácia obce v regionálnom týždenníku

29. februára 2016 11:140 komentárov
Propagácia obce v regionálnom týždenníku

V aktuálnom vydaní týždenníka MY NOVINY STREDNÉHO POVAŽIA nájdu čitatelia na strane 10 články aj z prostredia našej samosprávy.

Viac ›

Zrušenie trvalého pobytu Ondrej Baláž a rodina Lacková

14. januára 2016 14:010 komentárov
Obecný úrad

Zrušenie trvalého pobytu Ondrej Baláž a rodina Lacková

Viac ›