Značky: "Oznámenie"

Oznámenie o uložení zásielky – Roman Baláž

5. marca 2020 13:380 komentárov
Oznámenie o uložení zásielky – Roman Baláž

Oznámenie o uložení zásielky – Roman Baláž  

Viac ›

Stredoslovenská distribučná, a.s. – Prerušenie distribúcie elektriny 12.03.2020

25. februára 2020 08:050 komentárov
Stredoslovenská distribučná, a.s. – Prerušenie distribúcie elektriny 12.03.2020

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 12.03.2020 (t.j. vo štvrtok) v čase od 7:30 do 15:30 hod. bude v našej obci v časti Nozdrovice prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach: Horniacka, Mojtinárska, Na vyhni, Za parkom. Presný zoznam dotknutých súpisných […]

Viac ›

Oznámenie – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Košeca za rok 2019

Oznámenie – Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Košeca za rok 2019

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v obci Košeca za rok 2019 – viď príloha:  

Viac ›

Smútočné oznámenie – Irena Trpková, rod. Vančíková

11. februára 2020 08:162 komentáre
Smútočné oznámenie – Irena Trpková, rod. Vančíková
Viac ›

Stredoslovenská distribučná, a.s. – Prerušenie distribúcie elektriny 18.02.2020

3. februára 2020 07:510 komentárov
Stredoslovenská distribučná, a.s. – Prerušenie distribúcie elektriny 18.02.2020

Stredoslovenská distribučná, a.s. oznamuje, že dňa 18.02.2020 (t.j. v utorok) v čase od 7:45 do 12:45 hod. bude v našej obci prerušená dodávka elektrickej energie na uliciach: Dolný majer, Hlavná, Krúžok, Úzka, V slatinách, Železničná a Želiarska. Presný zoznam dotknutých […]

Viac ›

Klub slovenských turistov Košeca – Výročná členská schôdza 19. januára 2020

14. januára 2020 14:270 komentárov
Klub slovenských turistov Košeca – Výročná členská schôdza 19. januára 2020

Výkonný výbor  Klubu slovenských turistov v Košeci srdečne pozýva  nielen všetkých  svojich súčasných, ale aj  budúcich členov na Výročnú členskú schôdzu, tradične spojenú s  ich zápisom a registráciou na nasledovný rok 2020, rovnako ako s malým občerstvením , ktorá sa uskutoční dňa […]

Viac ›

Výber daní a poplatkov v roku 2020

Výber daní a poplatkov v roku 2020

Obec Košeca, ako správca dane z nehnuteľnosti, dane za psa a poplatku za komunálny odpad, oznamuje, že výber daní a poplatkov v roku 2020 začne 02. marca 2020.

Viac ›

Smútočné oznámenie – Mária Behanová, rod. Remšíková

13. januára 2020 12:510 komentárov
Smútočné oznámenie – Mária Behanová, rod. Remšíková
Viac ›

Smútočné oznámenie – Elena Drábiková, rod. Pružincová

10. januára 2020 10:400 komentárov
Smútočné oznámenie – Elena Drábiková, rod. Pružincová
Viac ›

Zrušenie trvalého pobytu – Adriana Lacková

8. januára 2020 08:260 komentárov
Obecný úrad

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu – Adriana Lacková  

Viac ›