Značky: "Voľby NR SR"

Výsledky volieb do NR SR v Košeci

7. marca 2016 13:230 komentárov
Výsledky volieb do NR SR v Košeci

Výsledky volieb do NR SR zo dňa 5. 3. 2016 v Košeci nájdete v prílohe. Celkové výsledky a podrobné prehľady nájdete na www.volbysr.sk Percentuálny podiel získaných hlasov jednotlivých politických strán v Košeci uvádza graf:

Viac ›