Značky: "Záverečný účet"

Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Košeca za rok 2014

27. mája 2015 14:490 komentárov
Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu obce Košeca za rok 2014

V prílohe je zverejnené stanovisko pani kontrolórky obce k záverečnému účtu obce za rok 2014.

Viac ›