Archív pre február, 2011

Oznam ŽSR – zmena nástupišťa

17. februára 2011 09:510 komentárov
Oznam ŽSR – zmena nástupišťa

Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Trnava oznamujú občanom, že dňa 18.2.2011 v popoludňajších hodinách bude na zastávke KOŠECA pri druhej traťovej koľaji t.j. vzdialenejšej od budovy zastávky dané do prevádzky nové sypané nástupište a cestný prechod cez koľaje vedený po […]

Viac ›

Pozvánka na riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva

9. februára 2011 08:132 komentáre
Vlajka Košeca

Na základe paragrafu 13 zákona SNR č. 369/1990 Zb. a jeho noviel o obecnom zriadení zvolávam riadne zasadnutie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 17. februára 2011 /štvrtok/ o 15:00 /ZMENA/ 17.00 hodine v zasadačke Obecného úradu v Košeci na 1. […]

Viac ›