Archív pre október 21st, 2014

Návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2015 a výhľadovo na 2016 a 2017

21. októbra 2014 13:340 komentárov
Návrh rozpočtu obce Košeca na rok 2015 a výhľadovo na 2016 a 2017

V zmysle ustanovenia čl. 12 ods. 5 písm. d) zákona č. 493/2011 Z.z. o rozpočtovej zodpovednosti obce sú v roku 2015 povinné schváliť rozpočet s výdavkami max. vo výške výdavkov rozpočtu predchádzajúceho rozpočtového roka, okrem výdavkov na likvidáciu škôd spôsobených živelnými […]

Viac ›