Značky: "Digestát"

Oznam PD Košeca a.s. o začatí aplikácie digestátu na poľnohospodársku pôdu

6. marca 2017 09:563 komentáre
Košeca a Nozdrovice

V prílohe k článku je kompletná dokumentácia, ktorá nám dnes bola na OcÚ doručená v súvislosti s plánovanou aplikáciou a zapracovaním sekundárneho zdroja živín – digestátu na poľnohospodársku pôdu v katastri obce Košeca.

Viac ›

Reakcia obce vo veci výzvy na upustenie od protiprávneho konania a žiadosti o verejné ospravedlnenie

23. februára 2017 09:321 komentár
Reakcia obce vo veci výzvy na upustenie od protiprávneho konania a žiadosti o verejné ospravedlnenie

Zverejňujeme v prílohách pod textom dokumenty – písomnú komunikáciu Obce Košeca (v zastúpení Mgr. Jurajom Jancom – advokátom) so spoločnosťami, ktoré majú podozrenie, že im bol spôsobený zásah do dobrej povesti a majú pocit, že sa stali predmetom ohovárania v […]

Viac ›

Videodokumentácia z odberu vzoriek digestátu – Rudé

13. septembra 2016 10:530 komentárov
Videodokumentácia z odberu vzoriek digestátu – Rudé

Na pripojených odkazoch nájdete videá z aplikácie digestátu do pôdy v lokalite Rudé a z odobratia vzoriek, ktoré boli okamžite odvezené na rozbor do akreditovaného laboratória. Pevne veríme, že tento spôsob dokumentácie bude ako svedectvo pre všetky typy konaní vyvolaných […]

Viac ›

Reportáž v TV Markíza o hnojení pôdy digestátom

8. septembra 2016 11:110 komentárov
Reportáž v TV Markíza o hnojení pôdy digestátom

Dovoľujeme si požiadať všetkých vlastníkov poľnohospodárskej pôdy v obci Košeca, ktorú užíva PD Košeca, a.s., aby sa zaujímali o spôsob, akým sa nájomca stará o zachovanie jej kvality aj pre ďalšie generácie. Máme k dispozícii niekoľko rozborov vzoriek digestátu, ktorý […]

Viac ›

Výsledok vzorky digestátu

31. augusta 2016 13:365 komentárov
Výsledok vzorky digestátu

V prílohe zverejňujeme výsledky rozboru vzoriek digestátu vo forme protokolu o skúškach vykonaných v akreditovanom laboratóriu. Digestát bol dňa 24. augusta 2016 aplikovaný do ornej pôdy v oblasti Rudé. Starosta obce Košeca Bc. Radomír Brtáň po telefonickej výzve občana Košece, […]

Viac ›

Zverejnenie protokolu o skúške digestátu z Horoviec

9. augusta 2016 13:061 komentár
Zverejnenie protokolu o skúške digestátu z Horoviec

Sprístupňujeme Vám protokol o skúške vzorky digestátu zo spoločnosti BIOPLYN Horovce 2, ktorý nám bol doručený e-mailovou správou na obecný úrad. Digestát je používaný na poliach v katastri obce Košeca ako tekuté hnojivo, pričom sme za posledné mesiace zaznamenali už […]

Viac ›