Značky: "Koncept"

Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Košeca“

15. mája 2018 13:310 komentárov
Správa o hodnotení strategického dokumentu „Územný plán obce Košeca“

Dovoľujeme si Vám dať do pozornosti, že dnešným dňom je verejnosti prístupný spôsobom obvyklým dokument Správa o hodnotení Územnoplánovacej dokumentácie „Územný plán obce Košeca – koncept riešenia„. Nájdete ho v prílohe tohto článku. Ďalšie súbory súvisiace s týmto konaním sú […]

Viac ›

Koncept Územného plánu obce Košeca na prerokovanie – termín ukončenia prerokovania posunutý až na 31.1.2018

22. novembra 2017 12:530 komentárov
Erb

Obec Košeca oznamuje, že začala v zmysle § 21 zákona číslo 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v platnom znení prerokovávať dňom 22. 11. 2017 návrh konceptu Územného plánu obce Košeca. S návrhom konceptu Územného plánu obce Košeca sa môžete podrobne […]

Viac ›