Značky: "Ministerstvo vnútra SR"

Informácia o úspechu žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice

25. septembra 2018 21:390 komentárov
Informácia o úspechu žiadosti o dotáciu na rekonštrukciu požiarnej zbrojnice

S veľkou radosťou oznamujeme, že naša žiadosť „Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice v obci Košeca“ bola úspešná. V rámci aktivít projektu sa zníži energetická náročnosť starej časti budovy zbrojnice jej zateplením, zrealizuje sa nová elektroinštalácia a zdravotechnika (sociálne zariadenia, sanita). Získaná dotácia […]

Viac ›