Značky: "Odpadové vody"

Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp

1. júna 2016 07:470 komentárov
Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp

Považská vodárenská spoločnost, a.s. dáva do pozornosti: – Oznam o vývoze odpadových splaškových vôd zo žúmp. – Výpočet ceny za vývoz odpadových splaškových vôd z domácich žúmp. – Nakladanie s odpadovými vodami z domácností a žumpovými vodami.

Viac ›