Značky: "Pracovné stretnutie"

Výsledok pracovného stretnutia s občanmi v Nozdroviciach

17. decembra 2015 22:581 komentár
Výsledok pracovného stretnutia s občanmi v Nozdroviciach

Dňa 17. 12. 2015 sa v Osvetovej besede v Nozdroviciach uskutočnilo pracovné stretnutie v súvislosti s posúdením pripravených alternatív na dopravné riešenie miestnej komunikácie – ulice Za parkom. Zúčastnila sa ich takmer 20-tka obyvateľov Nozdrovíc a Košece. Po úvodnej prezentácii Ing. […]

Viac ›

Dopravné riešenie ulice Za parkom

14. decembra 2015 14:260 komentárov
Košeca a Nozdrovice

Starosta obce pozýva obyvateľov Nozdrovíc na pracovné stretnutie vo veci prerokovania a výberu najvhodnejšej alternatívy budúceho dopravného riešenia ulice Za parkom. Spracovateľ štúdií predstaví dve alternatívy, ku ktorým v rámci diskusie vysvetlí výhody alebo nevýhody riešení. Budeme radi, keď svojou […]

Viac ›