Archív pre apríl, 2012

Ekologická akcia na vyčistenie Podhradského potoka

30. apríla 2012 13:510 komentárov
Ekologická akcia na vyčistenie Podhradského potoka

Oznamujeme všetkým záujemcom o účasť na zajtrajšej ekologickej akcii vyčistenia Podhradského potoka, že sa spoločne stretneme o 8.00 hodine na autobusovej zastávke pri bývalých kanceláriách družstva na Zliechovskej ulici. Je potrebné si zobrať vhodnú obuv a rukavice. O vrecia na […]

Viac ›

Oznámenie SPP

25. apríla 2012 09:500 komentárov
Oznámenie SPP

Oznámenie SPP o vstupe na pozemky v rámci vykonania merania a kontroly stavu protikoróznej ochrany vysokotlakových plynovodov. Príloha:

Viac ›

Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach v roku 2012

24. apríla 2012 10:430 komentárov
Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach v roku 2012

Štatistické zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológiách v domácnostiach v roku 2012. Príloha:

Viac ›

Pozvánka na pripomenutie si oslobodenia našej obce a na stavanie mája

20. apríla 2012 07:520 komentárov
Pozvánka na pripomenutie si oslobodenia našej obce a na stavanie mája

Pozvánka na pripomenutie si oslobodenia našej obce a na stavanie mája. Príloha:

Viac ›

Upozornenie na znenie zákona v súvislosti so starostlivosťou o poľnohospodársku pôdu

11. apríla 2012 14:030 komentárov
Upozornenie na znenie zákona v súvislosti so starostlivosťou o poľnohospodársku pôdu

Upozornenie na znenie zákona v súvislosti so starostlivosťou o poľnohospodársku pôdu. Príloha:

Viac ›

Jedálny lístok školskej jedálne od 11. 4. 2012

10. apríla 2012 15:400 komentárov
Jedálny lístok školskej jedálne od 11. 4. 2012

Jedálny lístok školskej jedálne od 11. 4. 2012. Príloha:

Viac ›

Pripomienkovanie zámeru Výrobne asfaltových zmesí Tunežice – verejnosť do 27. 4. 2012

6. apríla 2012 09:2710 komentárov
Pripomienkovanie zámeru Výrobne asfaltových zmesí Tunežice – verejnosť do 27. 4. 2012

VEREJNOSŤ MôŽE ZÁMER PRIPOMIENKOVAŤ NA MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DO DÁTUMU: 27. 4. 2012! ADRESA: Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava V obci Ladce – miestnej časti Tunežice investor Doprastav Asfalt, a.s., Zvolenská […]

Viac ›

Pripomienkovanie návrhu VZN č. 1/2012 Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce začalo

4. apríla 2012 13:560 komentárov
Vlajka Košeca

Dokument nájdete aj v sekcii Obecný úrad – Úradná tabuľa.

Viac ›

Jedálny lístok školskej jedálne od 2. apríla 2012

1. apríla 2012 21:260 komentárov
Jedálny lístok školskej jedálne od 2. apríla 2012

Jedálny lístok školskej jedálne od 2. apríla 2012 Príloha:

Viac ›