Archív pre apríl 6th, 2012

Pripomienkovanie zámeru Výrobne asfaltových zmesí Tunežice – verejnosť do 27. 4. 2012

6. apríla 2012 09:2710 komentárov
Pripomienkovanie zámeru Výrobne asfaltových zmesí Tunežice – verejnosť do 27. 4. 2012

VEREJNOSŤ MôŽE ZÁMER PRIPOMIENKOVAŤ NA MINISTERSTVO ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA DO DÁTUMU: 27. 4. 2012! ADRESA: Ministerstvo životného prostredia SR, odbor environmentálneho posudzovania, Nám. Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava V obci Ladce – miestnej časti Tunežice investor Doprastav Asfalt, a.s., Zvolenská […]

Viac ›