Archív pre december 10th, 2013

Sumarizácia podkladov pre tvorbu rozpočtu obce Košeca

10. decembra 2013 14:250 komentárov
Vlajka Košeca

Proces schvaľovania rozpočtu obce sa riadi pravidlami, ktoré sú stanovené platnou legislatívou. Z nej napr. vyplýva, že návrh rozpočtu má byť zverejnený v obci na mieste obvyklom minimálne 15 dní pred jeho prerokovaním a schvaľovaním obecným zastupiteľstvom. Návrh rozpočtu obce […]

Viac ›