Archív pre november, 2013

Návrh rozpočtu a programového rozpočtu obce Košeca

26. novembra 2013 18:430 komentárov
Obecný úrad

V prílohách je k dispozícii návrh rozpočtu obce v členení na finančné operácie, bežné a kapitálové príjmy a výdavky. Tiež návrh programového rozpočtu obce Košeca. Vysvetlivky k súborom: BV – bežné výdavky BP – bežné príjmy KV – kapitálové výdavky […]

Viac ›

Návrhy VZN na pripomienkovanie

Vlajka Košeca

Predkladáme návrhy Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2013, VZN č. 2/2013 a návrh Dodatku č. 2 k VZN 5/2012. Prílohy:

Viac ›

Reportáž v TV Považie o rekonštrukcii bitky na Rudom poli

21. novembra 2013 23:020 komentárov
Reportáž v TV Považie o rekonštrukcii bitky na Rudom poli

Reportáž v TV Považie o rekonštrukcii bitky na Rudom poli. ODKAZ na video TU…

Viac ›

Dotácia pre DHZ Košeca z Ministerstva vnútra SR

20. novembra 2013 09:540 komentárov
DHZ Košeca

Ministerstvo vnútra SR schválilo pridelenie finančných prostriedkov DHZ v Košeci na základe predloženej žiadosti vo výške 1.290,- EUR na účel: Podpora odbornej prípravy, preventívno-výchovnej a odbornej výcvikovej činnosti subjektov pôsobiacich pri záchrane života, zdravia, majetku a životného prostredia na úseku integrovaného záchranného […]

Viac ›

Oznam Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

19. novembra 2013 15:230 komentárov
Oznam Železničnej spoločnosti Slovensko, a.s.

Železničná spoločnosť Slovensko, a.s. (ZSSK) oznamuje, že z dôvodu rozsiahlej výlukovej činnosti správcu železničnej dopravnej cesty (ŽSR) na trati Ladce – Trenčínv období od 24. do 29. novembra 2013 prichádza k výrazným obmedzeniam v jazde niektorých osobných vlakov. Keďže časť z nich zabezpečujú dochádzku do zamestnania a škôl, […]

Viac ›

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 21. 11. 2013

17. novembra 2013 21:030 komentárov
Vlajka Košeca

Pozvánka na zasadnutie obecného zastupiteľstva na deň 21. 11. 2013 Príloha:

Viac ›

Pozvánka pre občanov Nozdrovíc ohľadne kanalizácie

15. novembra 2013 13:330 komentárov
Kanalizácia

Spoločnosť ENVIS -Enviromentálne stavby Žilina, s.r.o. zvoláva občanov Nozdrovíc za účelom oboznámenia sa so začiatkom a plánovaným postupom stavebných prác na stavbe SO 326 -Kanalizačná sieť Nozdrovice. Spoločnosť chce informovať o začatí, priebehu a dopade stavebných prác na život v […]

Viac ›

Obecný úrad Košeca – Oznámenie

13. novembra 2013 07:540 komentárov
Obecný úrad

Obecný úrad je počas dní 13. – 14. 11. 2013 (streda a štvrtok) z technických príčin zatvorený. Ďakujeme za pochopenie. Pri súrnych prípadoch volajte prosím starostovi obce na telefónne číslo 0918 461 201.

Viac ›

Výsledky volieb do VÚC

11. novembra 2013 15:090 komentárov
Výsledky volieb do VÚC

Výsledky volieb do Trenčianskeho samosprávneho kraja si môžete pozrieť na priloženom odkaze: VOĽBY PREDSEDU A VOĽBY POSLANCOV

Viac ›

Plánované odstávky el. energie

5. novembra 2013 08:280 komentárov
Plánované odstávky el. energie

SSE-Distribúcia, a.s. oznamuje svojim zákazníkom nasledovné plánované odstávky el. energie: – v stredu a vo štvrtok 13. a 14.11.2013 v čase od 7.30 do 15.30 hod. na uliciach Hlavná, Železničná a Továrenská; – vo štvrtok 14.11.2013 v čase od 6.30 […]

Viac ›