Archív pre január 30th, 2014

Strategické hlukové mapy II. etapa

30. januára 2014 11:540 komentárov
Košeca a Nozdrovice

Na základe zákona č. 2/2005 Zb. z. o posudzovaní a kontrole hluku vo vonkajšom prostredí  a o zmene zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 272/1994 Z. z. o ochrane zdravia ľudí v znení neskorších predpisov – podľa § 5 ods. […]

Viac ›