Archív pre september, 2015

Pozvánka na verejné vypočutie

14. septembra 2015 13:480 komentárov
Pozvánka na verejné vypočutie

Starosta obce Bc. Radomír Brtáň pozýva občanov Košece a Nozdrovíc na nový typ spoločných pracovných stretnutí s názvom Verejné vypočutie. Počas neho budú postupne predstavené rozvojové vízie a plány i možnosti financovania týchto investícií v našej obci. Po krátkej prezentácii […]

Viac ›

Video záznam z neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 10. 9. 2015

11. septembra 2015 12:323 komentáre
Video záznam z neplánovaného zasadnutia OZ zo dňa 10. 9. 2015

Neplánované zasadnutie OZ v Košeci otvoril starosta obce o 17.30 hodine, tak ako bol určený čas začiatku na pozvánke. Prítomní však boli len 4 poslanci, čo znamenalo, že v rokovaní sa pokračovať nemohlo. Prítomní poslanci, starosta, hlavná kontrolórka, zamestnanci obce […]

Viac ›

Návrh uznesenia k neplánovanému zasadnutiu obecného zastupiteľstva

10. septembra 2015 10:230 komentárov
Štandarda

Starosta obce Bc. Radomír Brtáň na základe požiadavky členov DHZ v Košeci a odporúčaní členov finančnej komisie predloží na dnešnom zasadnutí OZ návrh uznesenia v nasledovnom znení:

Viac ›

Oznámenie o uložení zásielky Ján Jánošík

7. septembra 2015 11:470 komentárov
Oznámenie o uložení zásielky Ján Jánošík

Oznámenie o uložení zásielky Ján Jánošík

Viac ›

Pozvánka na neplánované zasadnutie OZ

Štandarda

Starosta obce Vás pozýva na neplánované zasadnutie OZ, ktoré zvolal na štvrtok 10. 9. 2015 o 17.30 hod. Z dôvodu naliehavej potreby prehodnotenia výšky investície do prístavby požiarnej zbrojnice si dovoľujem zvolať neplánované zasadnutie obecného zastupiteľstva. Žiadam týmto predsedov komisií: finančnej, […]

Viac ›

Sobotné milé prekvapenie pre DHZ Košeca

DHZ Košeca

V sobotu 5. 9. 2015 krátko po 15.00 hodine sa centrum obce obrazne odelo do bielo-červenej farby. Dôvod bol prozaický – Dobrovoľnému hasičskému zboru v Košeci doviezol minister vnútra SR JUDr. Robert Kaliňák zrepasované hasičské vozidlo značky TATRA 815. Do poslednej chvíle bolo […]

Viac ›

Starosta pozastavil výkon niekoľkých uznesení z posledného zasadnutia OZ

4. septembra 2015 09:280 komentárov
Štandarda

Starosta obce Bc. Radomír Brtáň využil svoje právo pozastaviť výkon uznesenia prijatého obecným zastupiteľstvom z domnienky zjavnej nevýhodnosti pre obec, prípadne domnienky, že odporuje zákonu. Konkrétne ide o nasledujúce uznesenia z posledného zasadnutia obecného zastupiteľstva: 182/2015, 183/2015, 196/2015, 197/2015 a […]

Viac ›

Deň pre vaše zdravie

Deň pre vaše zdravie

VZP, a.s. Vás pozýva na akciu Deň pre vaše zdravie, ktorá sa uskutoční dňa 7.9.2015 od 9:00-12:00 hod. v priestoroch NsP Ilava.

Viac ›

Pozvánka na slávnostné odovzdávanie nového hasičského vozidla pre DHZ Košeca

2. septembra 2015 12:160 komentárov
DHZ Košeca

Dovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné odovzdávanie nového hasičského vozidla pre Dobrovoľný hasičský zbor v Košeci. JUDr. Robert Kaliňák – podpredseda vlády SR a minister vnútra SR vozidlo slávnostne odovzdá veliteľovi DHZ spolu so zástupcami DPO a krajského riaditeľstva Hasičského a […]

Viac ›

Projektová štúdia na rozšírenie kapacity Základnej školy v Košeci

Základná škola
Viac ›