Návrhy dodatkov k VZN na pripomienkovanie

28. novembra 2016 13:400 komentárovZobrazené: 135 x
Návrhy dodatkov k VZN na pripomienkovanie

Zverejňujeme v prílohách tohto článku návrhy dodatkov k trom Všeobecne záväzným nariadeniam obce, ktoré budú predmetom schvaľovania na nasledujúcom zasadnutí OZ.
V každom dokumente je uvedený termín, do ktorého je potrebné doručiť návrhy/pripomienky.

Značky:

Váš komentár