Novoročný príhovor starostu obce Košeca Radomíra Brtáňa

1. januára 2014 13:4111 komentárovZobrazené: 264 x
Vlajka Košeca

Vážení spoluobčania,
dovoľte mi, aby som Vás hneď v úvode nového roku 2014 čo najsrdečnejšie pozdravil a zároveň poďakoval za spoluprácu, pomoc a za doterajšiu podporu.
Bez prejavov Vašej podpory si moje fungovanie na poste starostu neviem ani predstaviť. Pred troma rokmi ste už druhýkrát po sebe rozhodli o tom, že sympatizujete so zámermi ľudí, ktorí chcú našu obec neustále posúvať vpred. Som za to veľmi vďačný a aj napriek tomu, že doba nie je jednoduchá, dokázali sme, že strategické myslenie z minulosti sa pozitívne prejavilo na schopnosti obce čeliť mnohým nástrahám krízových časov. Som presvedčený, že ste za posledné roky ocenili mnohé kroky vedenia našej obce a chápete ich možno ako určitú samozrejmosť. Stačí sa však pozrieť vôkol na Slovensku a nie všade všetky samozrejmé veci fungujú.
Medzi naše obrovské prednosti zaraďujem existenciu a aktívnu činnosť spolkov a organizácií pôsobiacich v obci. Základná organizácia Únie žien Slovenska, Klub dôchodcov, športové organizácie združujúce futbalistov, turistov, stolných tenistov, dobrovoľný hasičský zbor, tiež naša dychovka, záhradkári ale aj rybári a ďalší. Všetci sa svojou dobrovoľníckou prácou výrazne podieľajú na rozvoji našej obce. Bez nich by obec stratila svoju identitu.
Mrzí ma preto za všetkých dotknutých ľudí situácia, v akej sa teraz nachádzame. Neschválením rozpočtu obce bez odôvodnenia tohto rozhodnutia od dnes fungujeme v takzvanom rozpočtovom provizóriu, počas ktorého nám zákony nedovoľujú poskytnúť dotácie spomenutým organizáciám z nášho rozpočtu. Neviem dokedy tento stav bude trvať, čím dlhšie to však bude, tým väčšmi je ohrozená kvalitná činnosť týchto organizácií, čo si veľmi dobre uvedomujem. Z tohto dôvodu navrhnem pri ďalšom hlasovaní o rozpočte ako určité odškodné za tento stav pre organizácie odsúhlasiť navýšenie príspevkov pre nich oproti minulému roku.
Rozpočtové provizórium znamená aj stop všetkým novým investičným aktivitám obce. V našom rozpočte pre rok 2014 po predchádzajúcich šetriacich obdobiach reálne existuje veľký priestor na uskutočnenie prospešných investícií. Veľa z nich som spomenul v poslednom vydaní našich novín. Po rokoch ukončených prebytkom hospodárenia disponujeme na našich účtoch sumou takmer 230.000,- EUR. Pre porovnanie v roku 2006 sme v prepočte mali k dispozícii cca 150.000,- EUR.

Vážení občania,
nachádzame sa už v druhej polovici etapy, ktorá je pre našu obec mimoriadne dôležitá. Aj kvôli tomu musíme do konca roka 2015 vydržať mierne nepohodlie súvisiace s už prebiehajúcou výstavbou vodovodu a kanalizácie. Táto investícia však navždy zmení našu obec a premení ju konečne na moderné miesto, ktoré poskytne obyvateľom kompletnú infraštruktúru na bývanie. Chceli by sme rozšíriť výstavbu siete vodovodu a kanalizácie aj na lokality, ktoré neboli pôvodne zahrnuté v stavebnom povolení pre túto veľkú stavbu. Všetko majú v rukách naši poslanci a dúfam, že nedopustia, aby sme túto šancu premeškali.

Od tohto roka sa tiež začína nové programové obdobie, v ktorom môžeme začať čerpať ďalšie prostriedky z fondov EÚ na projekty, ktoré dosiaľ neboli úspešné. Na prípadnú finančnú spoluúčasť sme si ušetrili dostatok finančných prostriedkov, aby sme už na tento účel nemuseli čerpať žiadne ďalšie úvery.

Je však pred nami rovnako veľmi veľa nedoriešených problémov. Tieto sa budeme aj s vašou pomocou snažiť vyriešiť a odstrániť čo najskôr. Medzi nutné zaraďujem napríklad vybudovanie kamerového systému v obci. Ochranu majetku a zdravia obyvateľov by sme nemali v obci podceňovať. Najmä nie v dobe, keď sa začali aj u nás množiť krádeže a dokonca fyzické napadnutia. Vybudovanie kamerového systému je účinný nástroj na eliminovanie týchto prejavov.
Ďalším významným problémom, ktorý intenzívne ovplyvňuje činnosť organizácií pôsobiacich v obci, je dočasne chýbajúci priestor na ich stretávanie sa. Ideálnym riešením by mohlo byť napríklad rozšírenie zasadačky oproti obecnému úradu.
A takto by sme mohli vo vymenúvaní problémov, ktoré nás trápia pokračovať. To však nie je hlavným účelom môjho dnešného príhovoru.
Vážení občania,
dovoľte mi, aby som Vám zaželal do nového roka najmä pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, porozumenia a radosti v kruhu najbližších. Nech sa vám splnia všetky túžby a želania.
Zaželajme si, aby sa nám spoločne podarilo zrealizovať všetky naše predsavzatia. Tie pomôžu napĺňať snahy o lepší a príjemnejší život v našej krásnej obci.

Prajem všetkým úspešný nový rok 2014.

Príloha:

AUDIO nahrávka príhovoru

Značky:

11 komentárov

  • Dobrý večer.
    Ak diskutujúci Ján ponúkne okrem populistických dezinformácií verejnosti naozaj relevantné argumenty podporujúce jeho tvrdenia, bude mať význam sa k nim ďalej vyjadrovať. Za sedem posledných rokov si totiž mohla väčšina ľudí v Košeci všimnúť to, čo akosi uniklo jeho dokonalej pozornosti. Možno však bol Ján dlho mimo republiku a mimo Košecu (napr. v Čechách), tak mu niektoré informácie chýbajú. Rád mu ich pred voľbami zrekapitulujem.
    Prajem krásny večer.
    Radomír Brtáň – starosta obce Košeca

Váš komentár