Obec Košeca získala od Nadácie EPH finančný príspevok

28. septembra 2017 10:590 komentárovZobrazené: 176 x
Obec Košeca získala od Nadácie EPH finančný príspevok

Obec Košeca získala finančný príspevok 3.000,- EUR od Nadácie EPH na realizáciu projektu “Revitalizácia verejného parku v Košeci – detské ihrisko”. Jedná sa o inštaláciu dvoch hracích prvkov pre detské ihrisko, ktoré vznikne v parku v centrálnej časti obce. Vďaka finančnému príspevku bude zatiaľ inštalovaná viacfunkčná zostava pozostávajúca z veže, šmýkačky a preliezačky a s lanovou štruktúrou. Pod hracími prvkami sa vytvoria dopadové náraztlmiace plochy z drobného riečneho štrku. Montáž, osadenie hracích prvkov a mobiliáru detského ihriska, dopadových plôch a drobné terénne práce zrealizujú dobrovoľníci z radov občanov, rodičov detí a členov záujmových združení pôsobiacich v obci v spolupráci so zamestnancami obce, ktorí poskytnú dobrovoľníkom technickú, materiálnu a fyzickú súčinnosť.
Cieľom projektu je revitalizácia jednej časti centrálneho verejného priestranstva (verejnej zelene) ako aj naštartovanie procesu a realizáciu následných aktivít smerujúcich k celkovej revitalizácii parku. Prostredníctvom detského ihriska nastane zatraktívnenie a oživenie príliš statického centrálneho verejného priestoru, v ktorom výrazne absentuje pohyb a prítomnosť verejnosti. Pobytom detí v prírodnom prostredí verejnej zelene sa podporí ich harmonický rast a kladný vzťah k životnému prostrediu.
EPH logo

Značky:

Váš komentár