Oznam – výmena preukazov ŤZP a ŤZP/S

9. októbra 2013 10:220 komentárovZobrazené: 35 x
Vlajka Košeca

Výmena preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím“ a preukazov „Fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu“

Preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ďalej „preukaz ŤZP“) a preukazy občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu (ďalej „preukaz ŤZP/S“) vydané podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 platia len do 31. decembra 2013aj v prípade, že je na preukaze uvedená doba platnosti: „Bez časového obmedzenia“.
Preukazy sa vymieňajú od 01.01.2009, teda od účinnosti zákona č.447/2008 Z.z. o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Výmena preukazov ŤZP a preukazov ŤZP/S sa realizuje počas úradných hodín v sídle Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Trenčín, ul. M. R. Štefánika 20, na oddelení peňažných príspevkov na kompenzáciu ŤZP a posudkových činností , 1. posch. číslo dverí B 114 pre okres Trenčín a na pracovisku úradu v Dubnici nad Váhom, ul. Bratislavská 380/31, prízemie, číslo dverí A 138 pre okres Ilava.

Výmena preukazov je bezplatná.

K výmene je potrebné predložiť:
Preukaz ŤZP alebo preukaz ŤZP/S, identifikačný preukaz (občiansky preukaz), aktuálnu fotografiu veľkosti 3×4 cm (nepoužitú).
Bližšie informácie poskytneme na telefónnom čísle (pre okres Trenčín) 032/2440671 a (pre okres Ilava) 042/2443670

Značky:

Váš komentár