Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov pozemkov v SLPS

18. januára 2017 16:490 komentárovZobrazené: 207 x
Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov pozemkov v SLPS

P o z v á n k a

Spolok lesomajiteľov pozemkové spoločenstvo Košeca, /ďalej SLPS/ pozýva všetkých podielnikov na Zhromaždenie vlastníkov pozemkov v SLPS Košeca, ktoré sa uskutoční dňa 18. februára 2017 /sobota/ o 15.oo hodine v telocvični Základnej školy Košeca.

Program rokovania Zhromaždenia:

 • Otvorenie
 • Voľba mandátovej a návrhovej komisie
 • Kontrola uznesenia z posledného Zhromaždenia SLPS Košeca
 • Správa o činnosti SLPS Košeca
 • Správa finančného hospodára SLPS
 • Správa dozornej rady SLPS
 • Návrh finančného rozpočtu na rok 2017
 • Diskusia
 • Správa mandátovej komisie
 • Návrh na uznesenie
 • Záver

Výbor SLPS

So sebou si prineste:
– preukaz totožnosti  a obálku s poradovým číslom
– v prípade zastupovania splnomocnenie

Značky:

Váš komentár