Schválené nové VZN obce

30. augusta 2010 09:540 komentárovZobrazené: 34 x
Vlajka Košeca

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26. 8. 2010 boli schválené dve nové Všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré po 15 dňoch od vyvesenia nadobudnú účinnosť.

Značky:

Váš komentár