Náš projekt na podporu výstavby futbalovej infraštruktúry nebol vybratý

28. augusta 2017 09:200 komentárovZobrazené: 297 x
Náš projekt na podporu výstavby futbalovej infraštruktúry nebol vybratý

Pred pár mesiacmi sme Vás informovali, že sme sa zapojili do výzvy na získanie dotácie na nové tribúny a striedačky pre športový areál. Odpoveď sme dostali nedávno a znela nasledovne:

Vážený žiadateľ o poskytnutie finančného príspevku na rok 2017 z projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry”,

týmto si Vám dovoľujeme oznámiť, že v rámci projektu SFZ „Podpora rekonštrukcie a výstavby futbalovej infraštruktúry” schválil výkonný výbor SFZ 14.8.2017 na základe odporúčania pracovnej skupiny zoznam úspešných žiadateľov o príspevok v rámci prvej etapy projektu, ako aj výšku finančných príspevkov na jednotlivé projekty, Váš projekt žiaľ nebol vybraný medzi finančne podporené projekty

Kompletný zoznam úspešných žiadateľov o príspevok je zverejnený na webovom sídle SFZ: http://www.futbalsfz.sk/futbalova-infrastruktura

Z celkovo alokovanej sumy na prvú etapu (3mil. EUR) bolo prerozdelených 2,8mil. EUR. VV SFZ v tejto súvislosti odsúhlasil, že finančné prostriedky nerozdelené v rámci 1. etapy projektu vo výške 200tis. EUR budú presunuté do balíka finančných prostriedkov, ktoré budú prerozdeľované v rámci 2. etapy projektu, pri zachovaní územného princípu rozdelenia príspevku v rámci jednotlivých regiónov.

Keďže Váš projekt nebol v prvej etape podporený, budete sa aj v rámci druhej etapy projektu môcť opätovne uchádzať o finančný príspevok.

O vypísaní výzvy na predkladanie žiadostí v rámci druhej etapy bude SFZ informovať prostredníctvom štandardných informačných kanálov.

Značky:

Váš komentár