Značky: "VZN"

Schválené VZN č. 1/2011 zverejnené pre nadobudnutie účinnosti

29. apríla 2011 08:010 komentárov
Vlajka Košeca

Schválené VZN č. 1/2011 zverejnené pre nadobudnutie účinnosti. Príloha:

Viac ›

VZN č. 2/2011 – návrh na pripomienkovanie

13. apríla 2011 16:400 komentárov
Vlajka Košeca

Pripomienky môžu záujemcovia uplatniť do termínu 26. 4. 2011 písomne priamo v podateľni Obecného úradu v Košeci.

Viac ›

VZN č. 1/2011 – návrh na pripomienkovanie

Vlajka Košeca

Pripomienky môžu záujemcovia uplatniť do termínu 26. 4. 2011 písomne priamo v podateľni Obecného úradu v Košeci.

Viac ›

Schválené nové VZN obce

30. augusta 2010 09:540 komentárov
Vlajka Košeca

Na zasadnutí obecného zastupiteľstva dňa 26. 8. 2010 boli schválené dve nové Všeobecne záväzné nariadenia obce, ktoré po 15 dňoch od vyvesenia nadobudnú účinnosť.

Viac ›

Návrhy VZN na pripomienkovanie

10. augusta 2010 12:143 komentáre
Vlajka Košeca

Návrhy VZN na pripomienkovanie. Návrh VZN č. 1/2010 Návrh VZN č. 2/2010 Návrh VZN č. 3/2010 Pripomienky prosím zasielajte písomne na adresu: Obecný úrad Košeca, Hlavná 36/100, 018 64 Košeca

Viac ›