Archív pre január, 2017

Smútočné oznámenie Štefan Bugala

31. januára 2017 10:540 komentárov
Smútočné oznámenie Štefan Bugala
Viac ›

Oznámenie o uložení zásielky Anna Drábiková

26. januára 2017 08:260 komentárov
Oznámenie o uložení zásielky Anna Drábiková

Ozn._o_uloženi_zasielky_Anna_Drábikova

Viac ›

Smútočné oznámenie Jozef Pavlík

23. januára 2017 15:270 komentárov
Smútočné oznámenie Jozef Pavlík
Viac ›

Preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností DHZ Košeca

Preventívne protipožiarne kontroly nehnuteľností DHZ Košeca

Obecný úrad v spolupráci s DHZ Košeca oznamuje občanom, že na základe poverenia starostu obce začnú dňom 28.1.2017 t.j. v sobotu od 9:00 hod. do 16:00 hod. kontrolné skupiny vykonávať preventívne protipožiarne kontroly nenuteľností v obci. Kontroly budú prebiehať na […]

Viac ›

Smútočné oznámenie Marta Gajdošová

Smútočné oznámenie Marta Gajdošová
Viac ›

Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov pozemkov v SLPS

18. januára 2017 16:490 komentárov
Pozvánka na Zhromaždenie vlastníkov pozemkov v SLPS

P o z v á n k a Spolok lesomajiteľov pozemkové spoločenstvo Košeca, /ďalej SLPS/ pozýva všetkých podielnikov na Zhromaždenie vlastníkov pozemkov v SLPS Košeca, ktoré sa uskutoční dňa 18. februára 2017 /sobota/ o 15.oo hodine v telocvični Základnej školy Košeca. Program rokovania Zhromaždenia: Otvorenie […]

Viac ›

Smútočné oznámenie Magdaléna Gavurníková

Smútočné oznámenie Magdaléna Gavurníková
Viac ›

Školský ples 2017 – ZRUŠENÝ

16. januára 2017 13:320 komentárov
Školský ples 2017 – ZRUŠENÝ

Rodičovské združenie a ZŠ s MŠ Košeca oznamuje, že Školský ples, ktorý sa mal konať dňa 20.1.2017 (t.j. v piatok) o 19:00 hod. v Kultúrno-športovom centre v Košeci sa pre nedostatočný záujem ruší.

Viac ›

Pozvánka na najbližšie zasadnutie OZ 19. 1. 2017

Štandarda

Starosta obce Košeca Radomír Brtáň Vás pozýva na najbližšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Košeci, ktoré sa uskutoční dňa 19. 1. 2017 o 17.00 hodine v zasadačke na 1. poschodí OcÚ. Podklady pre poslancov OZ boli spracované aj prostredníctvom aplikácie, ktorú […]

Viac ›

Odstávka el. energie dňa 20.1.2017

13. januára 2017 13:070 komentárov
Odstávka el. energie dňa 20.1.2017

SSE-distribúcia, a.s. oznamuje že dňa 20.1.2017 (t.j. v piatok) v čase od 8:00-15:30 hod. bude v našej obci prerušená dodávka el. energie na ulici Rudnianska. Presný zoznam dotknutých súpisných čísel nájdete tu: Vyrozumenie-1 20.1.2017

Viac ›