Označenie nádob

20. marca 2019 13:115 komentárovZobrazené: 455 x
Odpad

Na základe už oznámeného zavedenia elektronickej evidencie odpadov a zberných nádob v našej obci vás žiadame, aby ste v dňoch 25.3.-27.3.2019 (t.j. v pondelok až v stredu) sprístupnili pracovníkom obce vaše odpadové nádoby vyložením pred bránu, aby mohli byť označené elektronickým identifikátorom. Od apríla 2019 budú vyprázdňované len označené zberné nádoby. Viac informácií o evidencii odpadu nájdete v distribuovanom informačnom letáku, na stránke www.moderneodpady.sk alebo priamo v prílohe:

 

Značky:

5 komentárov

 • A že Slovensko proti birokracii – zasa ďalšie riešenie vecí naviac, zasa ďalší človek, ktorý sa tomu musí venovať a peniaze na takéto vybavenie „hore komínom“… celé zle… Nemám nič proti separovaniu odpadov (sám ho separujem), ale to, že máme najškaredšie chodníky v širokom okolí alebo otrasné autobusové zastávky, ktoré sú každá iná po celej obci nikoho z vedenia asi nezaujíma. Hanba aj pri návšteve prezidenta… Hlavne, že budeme super moderná obec v triedení odpadov a pôjdeme s tým ihneď do správ. Už vidím ako budú seniori dbať na kupovanie a lepenie kódov na odpadové vrecia… Ono je to síce pekné, ale Košeca sa dá modernizovať aj inak.

 • Hanba veľká všetko zlé.

 • Marek Kurinec

  Evidenčný systém odpadov sa nezavádza kvôli byrokracii, ale kvôli tomu, aby sa podporil triedený zber a obmedzilo ukladanie odpadov na skládky. A taktiež, aby sa „odbúrala“ anonymita a zvýhodnili sa tí občania, ktorí sa pri nakladaní s odpadmi správajú zodpovedne. Obec je zo zákona zodpovedná za nakladanie s komunálnymi odpadmi a musí podnikať kroky, aby sa plnili a splnili povinnosti a záväzné ciele dané legislatívou na ochranu životného prostredia pred odpadmi. A taktiež je potrebné prijímať opatrenia, aby sa eliminovali zvyšujúce sa náklady na odpady. Myslím, že povinné lepenie nálepiek na vrecia je minimálna záťaž, ktorú zvládnu všetci (aj seniori). Táto „záťaž“ bude mnohonásobne vykompenzovaná pozitívnymi benefitmi. Takže sa aj finančne, aj environmentálne, aj sociálne oplatí občanom a obci realizovať elektronickú evidenciu odpadov a zberov. Veľa zdaru, Košeca.

 • Jana Tomanova

  A ako budu fungovat ludia na bytovkach?

  • Marek Kurinec

   Ak bývate na bytovke, kde je jeden spoločný kontajner na zmesový komunálny odpad, tak sa bude evidovať množstvo odpadov na bytovku ako celok a rozdeľovať v závislosti od počtu prihlásených občanov v danej bytovke.
   Ak bývate v bytovke, kde má každý byt svoju zbernú nádobu, tak sa bude evidovať individuálne každá jedna zberná nádoba, na konkrétny byt.
   Pokiaľ ide o triedený zber, tak na bytovkách je systém spoločných zvonových kontajnerov. Ich zber bude adresne evidovaný na tie bytovky, pre ktoré dané stanovište kontajnerov slúži.

Váš komentár