Zverejnenie neplatičov miestnych daní a poplatkov

10. februára 2016 10:320 komentárovZobrazené: 402 x
Obecný úrad

Zverejnenie neplatičov miestnych daní a poplatkov
Daňoví dlžníci

Obec Košeca podľa § 52 ods. 2 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje zoznam daňových dlžníkov k 31.12.2015.
Podľa vyššie citovaného zákona, správca dane, ktorým je obec, zverejní zoznam daňových dlžníkov podľa stavu k 31. decembru predchádzajúceho roka, u ktorých úhrnná výška daňových nedoplatkov presiahla u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 1600 € .

Marián Baláž, Pekárska 219/3, Košeca
nedoplatky 370,30 € :
– na miestnej dani za psa vo výške 3,33 €,
– na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 366,97 €,

Ján Dlhý, Dolný majer 739/32, Košeca
nedoplatky 196,46 € :
– na miestnej dani z nehnuteľností vo výške 0 €,
– na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 196,46 €,

Jozef Gregor, st., Bytovky 483/10, Košeca
nedoplatky 237,24 € :
– na miestnej dani z nehnuteľností vo výške 17,42 €,
– na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 219,82 €,

Miroslav Janík, Nad brehom 466/6, Košeca
nedoplatky 162,04 € :
– na miestnej dani z nehnuteľností vo výške 73,17 €,
– na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 88,87 €,

Jozef Kušnier, ml., Veľké Košecké Podhradie 574,
nedoplatky 803,85 € :
– na miestnej dani z nehnuteľností vo výške 803,85 €,
– na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 0 €,

Miroslav Lacko, ml. Obec Košeca
nedoplatky 168 € :
– na miestnej dani z nehnuteľností vo výške 0 €,
– na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 168 €,

Miroslav Lacko, st. Obec Košeca
nedoplatky 353,35 € :
– na miestnej dani za psa vo výške 6,62 €,
– na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 346,73 €,

Poľnohospodárske družstvo 1. máj
nedoplatky 13 487,82 € :
– na miestnej dani z nehnuteľností vo výške 13 487,82 €,
– na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 0 €,

ZINOX, a.s.
nedoplatky 8 607,01 € :
– na miestnej dani z nehnuteľností vo výške 8 607,01 €,
– na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 0 €,

JK TRANZ, a.s. Veľké Košecké Podhradie 574
nedoplatky 1 800,07 € :
– na miestnej dani z nehnuteľností vo výške 1 800,07 €,
– na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 0 €,

Jozef Kušnier JKM, Veľké Košecké Podhradie 574
nedoplatky 692,28 € :
– na miestnej dani z nehnuteľností vo výške 692,28 €,
– na miestnom poplatku za komunálne odpady vo výške 0 €,

Obec Košeca upozorňuje daňových dlžníkov, že v zmysle daňového poriadku je povinná vymáhať všetky daňové a poplatkové pohľadávky a to aj tie, ktorých výška nedosahuje sumu 160 €, resp. 1 600 €.
Náklady na exekučné vymáhanie sú stanovené podľa § 200 – 203 zákona č.233/1995 Z.z. Exekučný poriadok v znení neskorších predpisov v zmysle vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 288/1995 Z.z. o odmenách a náhradách súdnych exekútorov v znení neskorších predpisov a vzhľadom na skutočnosť, že tieto pohľadávky sú vymáhané exekútorom, Obec Košeca nie je oprávnená ich odpustiť.

Značky:

Váš komentár