PVS, a.s. – zvýšená spotreba vody v obci Košeca

9. januára 2017 14:140 komentárovZobrazené: 295 x
PVS, a.s. – zvýšená spotreba vody v obci Košeca

OZNAM

Považská vodárenská spoločnosť , prevádzka vodovodov  Ilava oznamuje odberateľom  vody  v Košeci ,  aby si vo vlastnom  záujme  skontrolovali   vodomerné šachty   a vodomery z dôvodu zvýšenej spotreby vody  v obci. V prípade  zistenia poruchy  ju nahláste na  č.t. 042/4331153.

S pozdravom                                                  

Ing. Majchrovič  Ján

majster  prevádzky vodovodov

V Ilave    9.1.2017

Značky:

Váš komentár